WebTopOne phát triển ứng dụng chuyển tọa độ VN2000 sang Google Maps WGS84

Tại Việt Nam, tọa độ XY ở hệ VN2000 được dùng trong các bản vẽ chính qui như Sổ Đổ, Giấy chứng nhận nhà đất, Bản vẽ kỹ thuật nhưng tọa độ này không phải là tọa độ dạng dùng để xác định vị trí trên các bản đồ thông dụng như Google Maps,....

Vì vậy phải cần chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 về tọa độ Lat-Long WGS84 để sử dụng và xem vị trí chúng ta cần tìm trên các ứng dụng bản đồ.

Mục đích ứng dụng:

  • Tìm vị trí lô đất trên bản đồ Google Maps khi có bản vẽ tọa độ vị trí (ở hệ VN2000)
  • Dùng trong lĩnh vực đo đạc: đi tìm mốc, vị trí điểm để làm mốc, tính toán các giá trị tọa độ tham chiếu.
  • Tọa độ XY ở hệ VN2000 được dùng trong các bản vẽ chính qui như Sổ Đổ, Giấy chứng nhận nhà đất, bản vẽ kỹ thuật.

Một số hình ảnh về ứng dụng:

   

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/id1554027147

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coordinate.myapp