OCR Chuyển hình ảnh sang chữ - Giảm kích thước ảnh - QRCode - Kiểm tra IP

WebTopOne tổng hợp các ứng dụng nhỏ đã phát triển.

1. Công cụ hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh sang chữ (OCR)

https://onetechtext.com/

2. Giảm kích thước ảnh

https://onetechtext.com/giam-kich-thuoc-hinh-anh-online

3. Tạo mã QR Code

https://onetechtext.com/tao-ma-qrcode-online

4. Kiểm tra IP

- Địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) là một nhãn số được gán cho mỗi thiết bị

https://onetechtext.com/dia-chi-ip-cua-toi.html

5. Công cụ rút gọn link

- Những đường link được rút gọn sẽ trở nên gọn gàng hơn, dễ dàng tiếp cận và chia sẻ đến tất cả mọi người hơn. Website hỗ trợ rút gọn link, thu gọn link, làm ngắn link, short link hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chia sẻ trên mạng xã hội, google, youtube, ...

https://onetechtext.com/cong-cu-rut-gon-link.html