Công cụ nhỏ gọn tính thuế Thu Nhập cá Nhân

HỆ THỐNG KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP CẬP NHẬT 2021

Văn bản căn cứ:

  • 1. Luật Thuế TNCN năm 2007
  • 2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
  • 3. Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • 4. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Một số hình ảnh của ứng dụng

  

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/id1552394774

ANDROID: https://apps.apple.com/us/app/thu%E1%BA%BF-tncn/id1552394774